NorthTick

Dato for siste oppdatering av artikkelen Oppdatert januar 20, 2023

NorthTick er et prosjekt om flått- og flåttbårne sykdommer samfinansiert av EU gjennom European Regional Development Fund og North Sea Region Program 2014 - 2020. Totalt 11 partnere fra syv land (Norge, Sverige, Danmark, Tyskland, Nederland, Belgia, UK) i Nordsjøregionen deltar i prosjektet. Sørlandet sykehus (Flåttsenteret) er med som eneste norske partner.

Bilde av prosjektgruppen i forskningsprosjektet NorthTick. Foto: Mona Hauglid

NorthTick er et prosjekt om flått- og flåttbårne sykdommer samfinansiert av EU gjennom European Regional Development Fund og North Sea Region Program 2014 – 2020. Prosjektet har en budsjettramme på 5.7 millioner Euro og ledes av Länssjukhuset Ryhov i Jönköping i Sverige. Det overordnede formålet med prosjektet er «Å redusere antall flåttbårne infeksjoner hos mennesker og produksjons-/kjæledyr samt kurere og samt begrense lidelsen blant mennesker og dyr rammet av flåttbårne infeksjoner i Nordsjøregionen». I de ulike arbeidspakkene skal det blant annet jobbes med å øke bevisstheten om flåttbårne sykdommer blant befolkningen generelt, kartlegge forekomsten av nye flåttbårne patogener hos mennesker, dyr og flått, redusere antall pasienter med langvarige plager knyttet til flåttbårne sykdommer. I prosjektet jobbes det også mye med kunnskapsbygging og diagnostikk av «nye» flåttbårne sykdommer, som Neoerlichiose. Prosjektet startet opp i september 2019 og varer til og med juni 2023. Mer informasjon om prosjektet finner du her: northtick.com