Forsker på behandling av nevroborreliose

Dato for siste oppdatering av artikkelen Oppdatert november 30, 2020

Er en to ukers antibiotikakur ved nevroborreliose det beste, eller gir en lengre kur bedre effekt på pasientene? Dette handler forskningsprosjektet til nevrolog Anne Marit Solheim om. Prosjektet er en del av det store norske forskningsprosjektet Borrsci.  Antall personer med flåttbårne sykdommer og borreliainfeksjoner har økt de siste årene. Vi ønsker å få mer forskningsbasert kunnskap om nevroborreliose, slik at folk skal komme så tidlig som mulig til behandling, sier Anne Marit Solheim.

– Vi har i vårt forskningsprosjekt inkludert personer med akutt nevroborreliose fra åtte ulike sykehus i Norge. Vi ønsker å finne ut om en standardbehandling (2 ukers kur med doxycyclin) er den beste, eller om en lenger kur på 6 uker gir et bedre forløp. Behandlingsstudien er dobbelblindet og randomisert, det vil si at pasientene som deltok i studien ble tilfeldig valgt inn i en av de to behandlingsgruppene (2 uker behandling eller 6 uker), og at verken pasientene eller de som jobber i prosjektet vet hvem som har fått hvilken behandling. Pasienter ble inkludert inn i studien frem til desember 2019. Nå jobber Anne Marit med å analysere funnene.

– Jeg ønsker særlig se om det er forskjell mellom gruppene etter et halvt år. Har de med lenger kur da færre restplager for eksempel? I tillegg har vi samlet masse informasjon om hvordan nevroborreliose arter seg med symptomer og tegn fra nervesystemet og funn fra blodet og spinalvæsken som vi forsker videre på.