Håper på spesialistpoliklinikk for pasienter med langvarige plager

Dato for siste oppdatering av artikkelen Oppdatert oktober 16, 2020

Helseministeren utfordres til å etablere en poliklinikk for behandling av flåttsykdommer på Sørlandet. Tellef Inge Mørland (Stortingsrepresentant for Agder, Arbeiderpartiet) sendte denne uken et skriftlig spørsmål til helse – og omsorgsminister Bent Høie.

Spørsmål: Vil helseministeren ta initiativ til å få etablert et eget poliklinisk tilbud i spesialisthelsetjenesten for flåttbårne sykdommer, og vil i så fall en slik poliklinikk bli lagt til Sørlandet sykehus, i tilknytning til Nasjonal kompetanstjeneste for flåttbårne sykdommer, som er lokalisert der?

Bakgrunnen for dette er en ny rapport som ble publisert av Helsedirektoratet nylig. I rapporten «Nordisk konsensus om utredning og oppfølging av personer med langvarige plager ved mistenkte flåttbårne sykdommer», anbefaler man at det opprettes et eget poliklinisk tilbud i spesialisthelsetjenesten for denne pasientgruppen. Dette vil kunne bidra til likere pasientbehandling, med god tverrfaglig kompetanse. Flåttsenteret støtter at det opprettes en egen spesialistpoliklinikk hvor pasienter med langvarige plager knyttet til mistanke om flåttbårne sykdommer kan henvises for utredning og oppfølging. Dette etter modell fra andre nordiske land.