Disputas: Kan vi forbedre diagnostikken av nevroborreliose hos barn?

Dato for siste oppdatering av artikkelen Oppdatert februar 10, 2020

Den 31. januar disputerte Bjørn Barstad, barnelege ved Stavanger Universitetessykehus, med avhandlingen: "Neuroborreliosis in children; diagnostic and immunological aspects".

Disputas Bjørn Barstad her avbildet i midten. Bedømmelseskomitéen bestod av 1 opponent: Professor Per-Eric Lindgren ved Linköpings Universitet (ytterst til høyre), 2 opponent: Ph.d. Daniell Bremell ved Universitetet i Gøteborg (nr 2 fra høyre) og Unn Ljøstad, Professor II ved Universitetet i Bergen. Disputasen ble ledet av Professor Eldar Søreide (ytterst til venstre).

Flåttbitt fører til at over 100 barn i Norge blir innlagt på sykehus årlig med Borrelia infeksjon i nervesystemet, også kalt nevroborreliose. Uten tidlig behandling kan nevroborreliose gi nevrologiske følger. Symptomene er varierende og dagens diagnostikk, som er basert på Borrelia antistoffer i spinalvæsken, har svakheter tidlig i sykdomsforløpet. Det kan derfor være utfordrende å diagnostisere tilstanden veldig tidlig i sykdomsforløpet.

I prosjektet til Barstad ble 210 barn med mistanke om nevroborreliose inkludert.  Barna hadde blitt innlagt ved fem ulike barneavdelinger på Sør- og Vestlandet. Det ble funnet at påvisning av B-celle kjemokinet CXCL13 (et signalstoff) i spinalvæsken kan bidra til å stille diagnosen nevroborreliose tidlig i sykdomsforløpet. CXCL13 hadde høy sensitivitet (97%) og moderat spesifisitet (83%) til å skille nevroborreliose fra annen hjernehinnebetennelse med lignende symptomer. Ingen andre signalstoffer hadde samme diagnostiske potensial som CXCL13. Men ved å kombinere CXCL13 med et annet kjemokin CCL19, kan kanskje spesifisiteten forbedres noe. Med PCR-teknikk påviste de Borrelia DNA i spinalvæsken til 46% av barna med nevroborreliose, som er et høyere tall enn i tidligere studier. Direkte påvising av Borrelia DNA i spinalvæsken kan derfor noen ganger bekrefte diagnosen i tilfeller der Borrelia-antistoffer ennå ikke kan påvises.

Prosjektet er det største som er publisert innen diagnostikk av nevroborreliose hos barn. Funnene kan bidra til tidlig og sikker diagnostikk av nevroborreliose, slik at pasienter som trenger behandling får det tidlig, og at vi samtidig unngår å behandle pasienter som ikke trenger antibiotika.

Bjørn Barstad (f.1978) er utdannet lege ved Vrije Universiteit, Amsterdam i 2006. Han arbeider på barne- og ungdomsklinikken ved Stavanger Universitetssykehus. Ph.d.-graden ble støttet av Helse Vest og ble utført i samarbeid med barneavdelingene i Stavanger, Bergen, Haugesund, Kristiansand og Arendal og mikrobiologisk avdeling i Kristiansand og Jönköping. Veiledere for ph.d.-graden var professor Knut Øymar og barnelege Dag Tveitnes.