ELISpot kan ikke brukes i diagnostikk av nevroborreliose ifølge ny studie

Dato for siste oppdatering av artikkelen Oppdatert mars 23, 2018

Den nederlanske studien ble nylig publisert i Journal of Clinical Microbiology og evaluerer om Lymfocytt transsormasjonstesten kan brukes for å si noe om en borrelia-infeksjon er aktiv eller ikke. en

I tidligere studier har man funnet økte mengder T-celler hos pasienter med borreliose. I denne studien ville man derfor undersøke hvorvidt ELISpot-testen kan brukes som et diagnostisk verktøy for å skille mellom en «gammel» nevroborreliose og pågående nevroborreliose.

I Norge og resten av Europa bruker man stort sett antistofftester som produseres av B celler i diagnostikk av borreliose. Antistofftestene har høy analytisk sensitivitet. Det betyr at de påviser borrelia-spesifikke antistoffer om de er tilstede i høy nok konsentrasjon, men ulempen med testen er at den ikke fanger opp svært lave konsentrasjoner i en tidlig infeksjon, eller forstår om antistoffene skylles en pågående eller en tidligere smitte/infeksjon med borrelia. Antistofftestene kan derfor ikke skille mellom det vi kaller for «gammel» smitte/infeksjon og pågående borrelia-infeksjon. Dette kan være en utfordring i områder med mye flått som på Sørlandet hvor omtrent 20% av befolkningen tester positivt på borrelia-antistoffer. De fleste av disse har enten fått smitten med flåttbitt uten å bli syke av det, eller de hatt en borrelia- infeksjon tidligere (behandlet eller ubehandlet).

Ingen forskjell

Enkelte privatklinikker i utlandet tilbyr i tillegg til antistofftestene også en rekke andre tester for borreliose. ELISpot, eller LTT-test som den ofte blir kalt, er en av disse, og en rekke nordmenn har fått sendt prøver til private utenlandske laboratorier og fått utført denne testen. ELISpot måler spesifikk aktivering av T-celler som skiller ut betennelsesaktiverende stoffer (cytokiner) som en respons på borrelia-infeksjon, men testen er kompliserte å utføre og har lavere sensitivitet og spesifisitet enn antistofftestene.

Selv om studien viste at pasienter som hadde eller tidligere hadde hatt borreliose oftere testet positivt på ELISpot sammenlignet med de som aldri hadde hatt borreliose, var det ingen signifikant forskjell mellom de ulike «borreliose» gruppene. Studien viser at ELISpot ikke kan brukes for å skille mellom en «gammel» borrelia-infeksjon og en pågående borrelia-infeksjon. Funnet støtter også tidligere forskning på bruken av denne testen ved borreliose. ELISpot er per dags dato derfor ikke egnet til bruk i diagnostikk av borreliose, og brukes derfor ikke i det offentlige helsevesenet i Norge og Europa.