Informasjon om forskningsprosjekt på borreliose

Dato for siste oppdatering av artikkelen Oppdatert juni 28, 2017

Det har den siste tiden vært flere oppslag i media om et nytt og stort forskningsprosjekt på borreliose. Gjennom fem arbeidspakker har prosjektet Borrsci som mål å øke kunnskap om langtidsplager etter borreliose, samt bedre diagnostikk og behandling av sykdommen.

Forskning på fenomenet kronisk borreliose

Som en del av forskningsprosjektet Borrsci skal man blant annet forske på pasienter som har langvarige plager etter en antatt borreliose- infeksjon (arbeidsspakke 1).Etter planen skal arbeidet med arbeidspakke 1 starte opp høsten 2016 med følgende delmål:

  1. Epidemiologi: kartlegge forekomst av fenomenet kronisk borreliose (FKB) i Norge.
  2. Klinisk: kartlegge kliniske karakteristika hos personer med FKB.
  3. Laboratoriemessig:vurdere laboratoriefunn i forhold til tegn på tidligere eller pågående infeksjon med borrelia bakterier, eller andre flåttbårne mikrober, hos personer med FKB.

Kriterier for inklusjon

For å kunne delta i studiet må følgende kriterie være oppfylt: Symptomer hos personer eldre enn 18 år av mer enn 6 måneders varighet hvor personene eller fastlegen mener plagene kan forklares av borreliainfeksjon eller en annen flåttbåren infeksjon.

Antagelsen om sammenheng baseres på:

  1. Symptomstart nært relatert til en tidligere diagnostisert og behandlet borreliose (Post Lyme borreliose) med vedvarende plager 6 måneder etter behandling.
  2. Funn av antistoffer mot borrelia, eller andre biomarkører på borrelia – eller andre flåttbårne agens (ved norsk eller utenlandsk laboratorium)
  3. Debut av symptomer etter et sikkert flåttbitt.
  4. Symptomene er typiske for kronisk borreliose.

Hvordan kan man bli inkludert i studien?

Etter en vurdering fra Regional etisk komite er det kun anledning til å kontakte pasienter via fastlege. Det vil derfor dessverre ikke være mulig å melde seg på studien direkte.

Det skal gjøres et tilfeldig utvalg blant alle landets fastleger. 10 fastleger i hvert fylke inviteres, supplert med ytterligere 10 fastleger fra de fylkene som har rapportert flest Borrelia-tilfeller de siste årene. Alt i alt vil dermed 270 fastleger fra hele landet bli invitert. Kun pasienter som står på fastlegelistene til disse fastlegene, og som samtidig har de skisserte symptomer og sykdomstegn, vil kunne inkluderes i studien for nærmere detaljert kartlegging. Studien er finansiert for inntil 200 pasienter

Hvilke fastleger som velges ut ennå ikke avklart. Mer informasjon kommer fortløpende.

Det har vært stor interesse for denne studien og flere hundre personer har meldt sin interesse for å være med. Vi takker for alle henvendelsene, og ber samtidig om forståelse for at prosjektet ikke har kapasitet til å ta imot alle som ønsker å bidra. Skulle vår studie vise nye sammenhenger mellom symptomer og en eller annen flåttoverført sykdom, vil resultatene raskt komme andre personer med tilsvarende plager til gode.