Studie – Norsk Borreliose Senter

Dato for siste oppdatering av artikkelen Oppdatert januar 25, 2016

Rolf Luneng uttalte seg 19 januar på sin Facebook-profil om en mulig undersøkelse vedrørende personer behandlet ved Norsk Borreliose Senter. Luneng tok kontakt med Borreliosemiljøet på Agder høsten 2015, siden han ønsket en vurdering av om hans datamateriale var godt nok til en studie.

Luneng skriver: ”Forskerne ved Sørlandet Sykehus og Flåttsenteret har bestemt seg for likevel ikke å gjennomføre den planlagte forskningsstudien på pasientgruppen i Norsk Borreliose Senter”.

Det har aldri blitt gitt noe mandat eller økonomisk støtte fra helsemyndigheter hverken for å undersøke datagrunnlaget, eller for å gjennomføre en eventuell studie.

Forskere ved Sørlandet Sykehus har sett på et utvalg av materialet. Det viser seg at dataene ikke gir grunnlag for en forskningsstudie. Datagrunnlaget utgjør en heterogen gruppe. Det er usystematisk innhenting av opplysninger når det gjelder diagnostikk, behandling og behandlingsresultater, noe som gjør det vanskelig å anvende vitenskapelige metoder.

Miljøet ved Sørlandet Sykehus og Flåttsenteret har hatt jevnlig kontakt med Luneng gjennom hele denne prosessen, og vært imøtekommende til hans forespørsler.