Nytt prosjekt fra ExtraStiftelsen

Dato for siste oppdatering av artikkelen Oppdatert juni 28, 2017

Norsk Lyme Borreliose-Forening og Flåttsenteret ble nylig tildelt 380.000 kr fra ExtraStiftelsen til prosjektet ”Flått-info”.

extrastiftelsen_logo_
Formålet er å lage en informasjonsbrosjyre med viktig og grunnleggende informasjon om borreliose, som både helsepersonell og pasienter kan dra nytte av.

Er det nødvendig å informere om dette?

Hvert år får Norsk Lyme Borreliose-Forening telefoner og e-poster fra pasienter som forteller at de ikke får behandling selv om de kommer til legen med utslett etter flåttbitt (Erytema migrans). Det samme erfarer Flåttsenteret.

Selv om kunnskapsnivået om flåttbårne sykdommer hos norske fastleger har økt de siste årene, finnes det fremdeles leger som er usikre på hvordan et utslett etter flåttbitt kan se ut. Mange er også usikre på om man skal ta blodprøver og hvordan man tolker prøvesvarene.

Raskere behandling, bedre prognose

Jo raskere en borrelia-infeksjon behandles, jo mindre er sjansene for komplikasjoner og langvarige plager. Ved å gjøre informasjon om borreliose lett tilgjengelig gjennom denne brosjyren håper både Norsk Lyme Borreliose-Forening og Flåttsenteret at flere Borrelia-infeksjoner blir fanget opp på et tidligst mulig stadium, slik at pasienter får rask behandling.

Informasjonsbrosjyren skal sendes ut  til legekontor i hele landet, både for at fastlegene skal kjenne innholdet, og for at brosjyren skal legges ut i venterommet og være tilgjengelig for pasientene. Brosjyren blir også tilgjengelig på hjemmesidene til Norsk LymeBorreliose-Forening og Flåttsenteret.