Dato for siste oppdatering av artikkelen Oppdatert november 23, 2022

Kartet viser områder i Europa som er endemiske for TBE (Europeisk variant). Referanse: Modifisert versjon av Dobler G, Erber W, Schmitt HJ, Tick-borne encephalitis (TBE) 2018, Global Health Press, 2018

Kartet viser områder i Europa som er endemiske for TBE (Europeisk variant). Referanse: Modifisert versjon av Dobler G, Erber W, Schmitt HJ, Tick-borne encephalitis (TBE) 2018, Global Health Press, 2018