Langvarige plager og borreliose

Dato for siste oppdatering av artikkelen Oppdatert april 7, 2021

Det er ikke uvanlig at folk lurer på om plagene de har kan være relatert til flåttbårne sykdommer. Flått er vanlig i store deler av Norge, mange får flåttbitt og en tredel av flåtten bærer i seg mikroorganismer som kan gi sykdom. I Norge får mange tusen flåttbåren sykdom hvert år. Den vanligste sykdommen er borreliose og det vanligste symptomet på borreliose er hudutslettet Erytema migrans. Mer alvorlig er det når borreliabakterien sprer seg til andre organer som nervesystemet (nevroborreliose) og ledd (borrelia artritt). Dette kalles utbredt (disseminert) infeksjon. De aller fleste blir helt friske igjen, men hos noen kan det oppstå plager i etterkant, selv om infeksjonen er tilstrekkelig behandlet med antibiotika. Basert på den tilgjengelige kunnskapen vi har per i dag, vil vi her gå gjennom noen begreper knyttet til langvarige plager og borreliose.