Disputas: Silje Andreassen

Dato for siste oppdatering av artikkelen Oppdatert mars 22, 2023

Hva: Disputas
Når: Fredag 31 mars, 2023, kl.12.15
Hvor: Ullevål sykehus (også mulig å delta digitalt)

Er du interessert i nevroborreliose og kognitive plager? Fredag 31.mars 2023, kl.12.15, skal Silje Andreassen, nevropsykolog ved Sørlandet sykehus, forsvare avhandlingen sin “Cognitive function in patients with neuroborreliosis – a prospective follow-up from the acute phase until 12 months post treatment” for graden ph.d.

Disputasen holdes på Grønt auditorium, Ullevål sykehus, Laboratoriebygget (bygg 25). Prøveforelesningen starter kl.10.15. Emne: “Neurocognitive sequela after sepsis”. Mer info og Zoom lenken finner du her.