TickVA

Dato for siste oppdatering av artikkelen Oppdatert oktober 26, 2022

TickVA var et stort forskningsprosjekt på flåttbårne sykdommer og subjektive helseplager i Søgne (tidligere kommune i Agder). Prosjektet ble avsluttet i 2020.

TickVA flått
Foto: Per Eikseset Knudsen

Alle innbyggere i Søgne kommune mellom 18 og 69 år ble i perioden juni 2015 til juni 2016 invitert til å delta i studien. Det ble tatt blodprøver av omtrent 3.500 personer i Søgne, og omtrent 3.000 svarte på en omfattende spørreundersøkelse. Formålet er å kartlegge hvor mange som har vært smittet med ulike flåttbårne infeksjoner, og om dette har noen sammenheng med selvrapporterte helseplager. Søgne kommune ble valgt som studiested ettersom det er en kommune med mye flått og flåttbårne infeksjoner. Hovedformålet med studien var å kartlegge ved hjelp av en blodprøve hvor mange som i løpet av livet har vært smittet med borreliabakterien og/eller andre mer sjeldne flåttbårne mikrober som TBE-virus, anaplasma, babesia,, bartonella og rickettsia. Alle blodprøvene ble analysert for antistoffer mot borrelia-bakterien, og et utvalg av prøvene ble også analysert for antistoffer mot de andre mikrobene. Et annet formål med studien var å kartlegge helsetilstanden til befolkningen ved hjelp av spørreskjema med fokus på såkalte subjektive helseplager (tretthet, smerter, svimmelhet med mer), symptomer på angst og depresjon, og kroniske sykdommer i nervesystem og ledd. Det ble deretter undersøkt om tidligere gjennomgått infeksjon med flåttbårne mikrober er en risikofaktor for kroniske sykdommer og/eller subjektive helseplager. Det ble også opprettet en forskningsbiobank hvor blodprøver og relevante helseopplysninger er lagret. Det biologiske materialet blir oppbevart på ubestemt tid og skal brukes i fremtidig forskning på flåttbårne infeksjoner, nevrologiske sykdommer og subjektive helseplager.