ScandTick Innovation

Dato for siste oppdatering av artikkelen Oppdatert januar 20, 2023

ScandTick Innovation var det største forskningsprosjektet på flått og flåttbårne sykdommer i Skandinavia. Formålet var å minske forekomsten av flåttbårne infeksjoner hos mennesker og dyr i Skandinavia. Prosjektet ble avsluttet høsten 2018.

Totalt 11 svenske, danske og norske partnerinstitusjoner deltok i prosjektet som hadde en budsjettramme på 8 788 552 Euro. Prosjektet ble ledet av Sørlandet sykehus og Länssjukhuset Ryhov i Jönköping i Sverige, og varte fra 1. september 2015 til og med august 2018. Bakgrunnen for prosjektet er det økende problemet med flått og flåttbårne sykdommer i de skandinaviske landene, spesielt innen Öresund-Kattegatt-Skagerak (ØKS) regionen. ScandTick Innovation bygget videre på det foregående Interreg ÖKS IVA prosjektet ScandTick (2012- 2014), hvor fem partnere arbeidet for å styrke forskningssamarbeidet. I Interreg ÖKS V  prosjektet ScandTick Innovation jobbet spesialister innen veterinærmedisin, økologi, molekylærbiologi, mikrobiologi, medisin, helseøkonomi og miljømodellering sammen for å redusere antall flåttbårne infeksjoner hos både mennesker og dyr. Det ble jobbet med forebyggende informasjonsarbeid, vaksineutvikling, forbedret diagnostikk og behandling av flåttbårne sykdommer hos både mennesker og dyr, samt miljømodellering med tanke utbredelse og forekomst av flått og flåttbårne sykdommer. Det ble også forsket på mindre kjente mikrober som Cand. Neoehrlichia, Anaplasma, Rickettsia, Bartonella og Babesia. Mer informasjon finner du her: scandtick.com