Oversikt diagnostikk

Dato for siste oppdatering av artikkelen Oppdatert februar 21, 2020

Mikrobe  Analyse  Laboratorium Referanselaboratorium Merknad 
Borrelia Påvisning av borrelia-spesifikke antistoffer i serum/spinalvæske (ELISA). I særskilte tilfeller kan det også benyttes blot test. Blot brukes ved tvil om antistoffets spesifisitet. Ved enkelte sykdomsformer (Borrelia artritt/EM/ACA/Borrelia lymfocytom) kan det være aktuelt å analysere prøvemateriale med PCR. De fleste medisinsk-mikrobiologiske laboratorier i Norge tilbyr antistoffpåvising av borreliainfeksjon og om det lokale laboratoriet ikke utfører undersøkelsen vil det sørge for at den blir undersøkt ved et laboratorium de samarbeider med. Direkte påvisning med PCR utføres ved Sørlandet sykehus og Sykehuset i Vestfold. Blot utføres ved Sørlandet sykehus/St.Olavs Hospital/Sykehuset i Vestfold/Vestre Viken (Drammen)/Molde sjukehus Sørlandet sykehus HF Følgende sykehus i Norge tilbyr Borrelia-testing: Nordlandsykehuset Vestre Viken (Drammen)/Sykehuset Østfold/Førde sentralsjukehus/Haukeland Universitetssykehus/Sørlandet sykehus/Sykehuset innlandet (Lillehammer)/Molde sjukehus/Rikshospitalet/St.Olavs Hospital/Stavanger Universitetssykehus/Universitetssykehus Nord-Norge/Sykehuset i Vestfold (Tønsberg)/Ullevål/Unilabs Laboratoriemedisin AS/Sykehuset Telemark/Ålesund sjukehus/Akershus Universitetssykehus
TBE Påvisning av TBE-spesifikke antistoffer i serum/spinalvæske (ELISA) og PCR. Sørlandet sykehus/Sykehuset i Vestfold/Folkehelseinstituttet Folkehelseinstituttet Tidlig i fase 1 kan antistoffprøvene noen ganger være negative. Dersom sykdomsbildet er alvorlig og man mistenker TBE kan det testes for virus-DNA i blod eller spinalvæske (PCR) i denne fasen da viruset fortsatt er tilstede. Senere vil virus-DNA forsvinne og da er det antistoffer man tester for. Først IgM de første par ukene. Deretter IgG. Etter kort tid vil det også finnes celler i spinalvæsken som tegn på hjernebetennelse. Det kan også være lette funn i blodet som lave hvite blodlegemer og forhøyede leverprøver.
Anaplasma phagocytophilum Antistoffpåvisning og evt. PCR-analyse. Diagnostikk (PCR) utføres ved Sørlandet Sykehus HF. Antistoffpåvisning tilbys ved Unilabs i Skien. Påvisning av antistoffer mot A phagocytophilum bekrefter smitte men en titerverdi kan ikke si noe om hvorvidt infeksjonen er pågående fordi antistoffene kan gjenfinnes flere år etter primærinfeksjonen. Påvisning av en firefolds titerstigning kan imidlertid brukes til å stille diagnosen human anaplasmose. 
C.Neoehrlichia mikurensis PCR Diagnostikk (PCR) utføres ved Sørlandet Sykehus HF   
Bartonella Antistoffpåvisning og PCR Analyse tilbys ikke ved norske laboratorier. Prøven sendes regionalt mikrobiologisk laboratorium som vurderer indikasjonen og evt. sender den til et utenlandsk laboratorium som utfører denne analysen (Diagnostikk utføres ved Statens Serum Institutt (Danmark)
Babesia Antistoffpåvisning.Direkte mikroskopi. PCR. Analysen tilbys ikke ved norske laboratorier. Prøven sendes regionalt mikrobiologisk laboratorium som vurderer indikasjonen og evt. sender den til et utenlandsk laboratorium som utfører denne analysen (Diagnostikk utføres ved Statens Serum Institutt i Danmark
Rickettsia helvetica Antistoffpåvisning og PCR. Diagnostikk (PCR)utføres ved Sørlandet Sykehus HF/Statens Serum Institutt (Danmark) Antistoffer kan ofte først påvises 2-4 uker etter symptomdebut. Biopsi fra eschar og annet infisert vev kan testes med PCR
Tularemi (harepest) Antistoffpåvisning og PCR Diagnostikk uføres ved St.Olavs Hospital/Forsvarets mikrobiologiske laboratorium St.Olavs Hospital 
Borrelia miyamotoi Diagnostikk (PCR) utføres ved Sørlandet Sykehus HF