Nevroborreliose (diagnostikk/behandling)

Dato for siste oppdatering av artikkelen Oppdatert november 20, 2020

Nevroborreliose er en betennelse i nervesystemet som skyldes smitte med borrelia-bakterier. Bakterien er utbredt på den nordlige halvkule og smitter via ulike flåttarter. I Norge og Europa er bitt fra Skogflåtten (Ixodes ricinus) den viktigste smittekilden. Det er spesielt i kystområdene fra Østfold og nordover opp til Helgeland at vi finner skogflåtten. Forekomsten av Borrelia i Skogflått kan variere veldig fra sted til sted, men forekomsten er spesielt høy langs Sørlandskysten og i Brønnøysund. Nevroborreliose er den vanligste formen for utbredt (disseminert) borreliose.