Behandling (borreliose)

Dato for siste oppdatering av artikkelen Oppdatert september 5, 2023

Ved borreliainfeksjoner virker antibiotika som penicillin, tetrasykliner, amoksicillin og ceftriaxon. Penicillin er førstevalg ved utslettet erytema migrans (EM). Retningslinjene for antibiotikabruk i primærhelsetjenesten ble revidert november 2021. For flåttbårne sykdommer, er det endring i behandling av borreliose-utslett (Erytema Migrans). Førstevalg er som før penicillin tabletter à 1 gram 4 ganger daglig til voksne og barn > 40 kg, men varigheten av behandlingen er redusert fra 14 dager til 10 dager. Dette er i tråd med anbefalinger fra fagmiljø i Norge, Sverige og Danmark 1, 2. Fordi risiko for smitte etter flåttbitt er lav, anbefales det ikke å gi antibiotika forebyggende. Nevroborreliose krever spesialistvurdering og behandling.

Behandling voksne barn
Ved erytema migrans Penicillintabletter: 1 g x 4 (10 dager) Penicillin: 20 mg/kg x 4 (10 dager)
Ved penicillinallergi Doksycyklin: 100 mg x 2 (10 dager) Azitromycin mikstur (5 dager): 20 mg/kg x 1 (første dag) + 10 mg/kg x 1 (dag 2-5)
Ved borrelia artritt eller acrodermatitits chronicum atroficans (ACA) Doksycyklin: 100 mg x 2 (3 uker) Barn < 8 år/25 kg: Amoksicillin 15 mg/kg x 3 (3 uker). Barn > 8år/25 kg: Doksycyklin 4 mg/kg x 1 i (3 uker)4 5. (Revmatologer gir noen ganger 4 uker)
Ved multiple erytema migrans eller lymfocytom Doksycyklin: 100 mg x 2 i (14 dager) Barn < 8 år/25 kg: Amoksicillin 15 mg/kg x 3 (3 uker). Barn > 8år/25 kg: Doksycyklin 4 mg/kg x 1 (14 dager)5
Ved mistanke om nevroborreliose krever spesialistvurdering og behandling. Intravenøs behandling anbefales sjeldent ved nevroborreliose siden tablettbehandling er like god 3 Krever spesialistvurdering og behandling
Ved hjerteborreliose (lyme karditt) og andre sjeldne former for borreliose Krever spesialistvurdering og behandling Krever spesialistvurdering og behandling
Ved graviditet og amming (erytema migrans) Fenoksymetylpenicillin 1 g x 4 (14 dager)
Ved graviditet og amming (borrelia artritt eller acrodermatitits Chronicum Atroficans) Amoksicillin 500 mg x 3 (3 uker)
Ved graviditet og amming (multiple erytema migrans eller borrelia lymfocytom) Amoksicillin 500 mg x 3 (14 dager)
Ved graviditet og amming (penicillinallergi) Doksycyklin i 1. trimester6. Erytromycin i 2. og 3. trimester

  1. Dessau, R. B, et al. 2014 «Rapport: Lyme Borreliose. Klinik, diagnostik og behandling i Danmark. 2.utgave»
  2. Hagberg, L. 2016 www.internetmedicin.se
  3. Ljøstad, U, et al. 2008 “Oral doxycycline versus intravenous ceftriaxone for European Lyme neuroborreliosis: a multicentre, non-inferiority, double-blind, randomised trial”
  4. Antibiotikaveileder for sykehus og allmennpraksis
  5. Kan ved affinitet til kalsium i voksende benvev, tenner og tannanlegg gi irreversible forandringer i emalje og tannsubstans, og reversible forandringer av benvev. Størst effekt i siste halvdel av svangerskapet og hos barn <12 år, hvor preparatet bare bør brukes unntaksvis og på klare indikasjoner. Felleskatalogen har doseringsanvisning fra 8 år, se her.
  6. Gravide, jf. her side 297: Til og med 14. svangerskapsuke er tetrasykliner andrehåndsvalg. Doksycyklin bør da foretrekkes pga. best dokumentasjonsgrunnlag. Etter 15. svangerskapsuke er tetrasykliner kontraindisert.