Diagnostikk andre flåttbårne sykdommer (Sørlandet sykehus)

Dato for siste oppdatering av artikkelen Oppdatert februar 13, 2024

Mikrobiologisk avdeling ved Sørlandet sykehus (Kristiansand) tilbyr utvidet diagnostikk for flåttbårne infeksjoner til pasienter med nedsatt immunforsvar og feberproblematikk. Det bør avklares med laboratoriet på forhånd om det er aktuelt å sende prøver (38 07 34 90). Den utvidede diagnostikken består av PCR påvisning av mindre kjente flåttbårne bakterier: Candidatus Neoehrlichia mikurensis, Anaplasma phagocytophilum, Borrelia miyamotoi og Rickettsia Helvetica. Disse bakteriene gir vanligvis mild febersykdom hos immunfriske, mens det er kjent at neoerhlichiose og infeksjon med Borrelia miyamotoi kan gi alvorlig sykdom hos immunsvekkede. Det er derfor først og fremst immunsvekkede pasienter med febersykdom av ukjent årsak som er aktuelle for denne typen diagnostikk. Det må foreligge opplysninger om flåttbitt eller opphold i område med flått.

Kort bakgrunnsinformasjon

Neoehrlichiose

Candidatus Neoehrlichia mikurensis er påvist i 2-17 % av skogflåtten som er undersøkt i Norge. Mikroben kan gi langvarig infeksjon hos immunsvekkede.

Vanlige symptomer kan være:

 • Høy feber over tid (varierende temperatur gjennom døgnet)
 • Frysninger og nattesvette
 • Ofte har pasienten smerter i ledd og muskler; smerten kan forflytte seg

Mindre vanlige symptomer kan være:

 • Utslett (kan likne erysipelas eller erytema nodosum)
 • Tromboemboliske hendelse

Anaplasmose

Anaplasma phagocytophilum er påvist i varierende grad hos skogflåtten i Norge. I Sør-Norge er mikroben påvist i 4 % av flåtten.  Seroprevalensen i Europa er relative høy, men sykdomstilfellene er få.

Vanlige symptomer kan være:

 • Influensaliknede sykdom med feber, hodepine, muskelverk
 • Trombocytopeni, lekopeni og anemi

Borrelia miyamotoi -infeksjon (Tilbakefallsfeber)

Denne mikroben finnes i ca. 1 % av skogflåtteni Norge.

Vanlig symptomer kan være:

 • Tilbakevendende feberepisoder hos friske. Feberepisodene kan vare i 4-5 dagers med opphold på opptil 9 dager. Det er viktig å ta blodprøve mens pasienten har feber om det er mistanke om denne type tilbakefallsfeber, da bakteriene forsvinner fra blodbanen når pasienten er feberfri.

Mindre vanlige symptomer kan være:

 • Meningoencefalitt hos immunsvekket. Kan påvises med PCR i spinalvæske.
 • Usikkert hvordan feberepisodene vil arte seg hos immunsvekkede

Rickettsia helvetica-infeksjon

Denne mikroben finnes i <1 % av skogflåtten i Norge.

Vanlig symptomer kan være:

 • Influensaliknende sykdom

Symptomer på alvorlig sykdom kan være:

 • Endokarditt og meningitt (kan påvises med PCR i spinalvæske)

Hvor sender man prøven?

Bruk Avdeling for medisinsk mikrobiologi ved Sørlandet sykehus sin papirrekvisisjon. Oppgi klinikk og noter at det ønskes PCR for flåttbårne mikrober. Dersom rekvisisjon ikke er tilgjengelig kan rekvirerende lege skrive ut et journalnotat (skriv på klinikk og ønske om utvidet flåttbåren diagnostikk). Undersøkelsen utføres i EDTA-blod (uten gel), men det ønskes også serum for eventuelt konfirmerende serologiske analyser. Se også Laboratoriehåndbok Sørlandet sykehus. Prøvene skal sendes til Avdeling for medisinsk mikrobiologi ved Sørlandet sykehus (Kristiansand).

NB. Flåttsenteret er ikke tilknyttet laboratoriet, og utfører ikke analyser. Dersom du har spørsmål vedrørende analyser/prøvesvar må du kontakte Avdeling for medisinsk mikrobiologi (38 07 34 90).