Skogflåtten har fire utviklingsstadier; egg, larve, nymfe og voksen. Både larver, nymfer og voksen flått kan suge blod. Foto: Per Eikeseth Knudsen

Dato for siste oppdatering av artikkelen Oppdatert november 22, 2022

Skogflåtten har fire utviklingsstadier; egg, larve, nymfe og voksen. Både larver, nymfer og voksen flått kan suge blod. Foto: Per Eikeseth Knudsen