norge_flått

Dato for siste oppdatering av artikkelen Oppdatert november 28, 2022

Kartet viser omtrentlig utbredelse av skogflått i Norge. Mørk farge indikerer områder med mest skogflått. NB: Kartet viser større utbredelse i Nord-Norge enn hva som faktisk er tilfelle. Kilde: Kartgrunnlag Kartverket, Copyright Apokus.