Skogflått (Ixodes ricinus). Foto: Per Eikeset Knudsen

Dato for siste oppdatering av artikkelen Oppdatert april 30, 2021