Forskningsnytt

Dato for siste oppdatering av artikkelen Oppdatert desember 3, 2021
Nevroborreliose (borreliainfeksjon i nervesystemet) gir oftest påvirkning av nerverøtter, med vanlige symptom som nervesmerter og halvsidig ansiktslammelse. En sjelden gang kan nevroborreliose gi infeksjon i mer sentrale deler av nervesystemet (borrelia encefalitt (hjernebetennelse)). Fordi det er sjeldent er det lite beskrevet i litteraturen. En ny studie fra Danmark har systematisk sett på pasientgruppen. Typiske symptom på borrelia encefalitt er forvirring, personlighetsforandringer, gangforstyrrelser og afasi (problemer med å bruke/forstå ord). Studien påpeker også at borrelia encefalitt sannsynligvis er en oversett klinisk manifestasjon av nevroborreliose.

Dato for siste oppdatering av artikkelen Oppdatert november 24, 2021
Retningslinjene for antibiotikabruk i primærhelsetjenesten ble nylig revidert. De er veiledende blant annet for fastleger. Målet er å unngå overforbruk og antibiotikaresistens. For flåttbårne sykdommer, er det endring i behandling av borreliose-utslett (Erytema Migrans). Førstevalg er som før penicillin tabletter à 1 gram 4 ganger daglig til voksne og barn > 40 kg, men varigheten av behandlingen er redusert fra 14 dager til 10 dager. Dette er i tråd med anbefalinger fra fagmiljø i Norge, Sverige og Danmark.

Dato for siste oppdatering av artikkelen Oppdatert november 17, 2021
Flåtten – hvor redd må jeg være? Onsdag 24.november, kl.11, skal Randi Eikeland holde foredrag om flått og flåttbårne sykdommer på Søgne gamle prestegård (Kultursalen). Arrangeres i regi av Senioruniversitetet i Søgne. Åpent for alle (uansett alder). Mulighet for å stille spørsmål underveis/etter foredraget. Medlemmer av Senioruniversitetet gratis adgang. Andre betaler inngangspenger på kr 100. For mer informasjon se senioruniversitetetisogne.no

Dato for siste oppdatering av artikkelen Oppdatert november 17, 2021
En turglad kvinne i 50-årene hadde flere legebesøk med uspesifikke, men nyoppståtte plager. Først da hun fortalte at hun hadde gått opp en hel skostørrelse på høyre fot, ble mistanken om riktig diagnose vekket. Les mer om diagnosen her. 

Dato for siste oppdatering av artikkelen Oppdatert november 9, 2021
Fredag 12.november 2021 skal Fredrikke Christie Knudtzen, infeksjonslege ved Odense universitetssykehus/Syddansk universitet, forsvare avhandlingen sin “Clinical aspects of Lyme Neuroborreliosis” for graden PhD. Åslaug Rudjord Lorentzen (Flåttsenteret) skal være opponent. Disputasen skal holdes både fysisk (i Odense) og digitalt. Mer info og Zoom lenke finner du her.  

Dato for siste oppdatering av artikkelen Oppdatert november 3, 2021
Folkehelseinstituttet sin årsrapport for vektorbårne sykdommer ble publisert denne uken. I 2020 ble det meldt 512 tilfeller av systemisk borreliose i Norge. Flest tilfeller ble meldt med bostedsfylke Vestland, Viken, Agder, Vestfold og Telemark og Rogaland. Det var flest tilfeller i aldersgruppene 0-9 år, 60-69 år og 50-59 år. Det ble meldt inn 41 tilfeller av TBE i 2020. Det var flest tilfeller i aldersgruppene 40-49 år, 60-69 år og 70-79 år. Tidligere har det vært mellom 5 - 16 tilfeller av TBE per år. Antallet for 2018, 2019 og 2020 representerer en økning sammenlignet med forutgående år, og 2020 representerer en foreløpig topp i antall registrerte tilfeller. De fleste tilfellene ble smittet i områdene rundt Larvik, Porsgrunn og Arendal. Det ble påvist ett tilfelle i en ny kommune (Tokke) i Vestfold og Telemark i 2020. Det er ikke rapportert tilfeller fra vestlige eller nordlige kystområder i Norge, eller fra området øst for Oslofjorden. Rapporten i sin helhet kan lese her.

Dato for siste oppdatering av artikkelen Oppdatert november 5, 2021
Flåttarten Hyalomma marginatum er for første gang påvist på pattedyr i Norge. Flåtten ble oppdaget på en hest i Vestby kommune. Jaktflåtten forekommer normalt i sør-østlige deler av Europa. I nordvest-Europa er det bare sporadiske funn. For å få en bedre oversikt over forekomsten av nye flåttarter oppfordres folk til å ta bilde av/ta vare på uvanlige flått for nærmere identifisering. Les mer om funn av flåtten her. 

Dato for siste oppdatering av artikkelen Oppdatert oktober 22, 2021
Flåttsenteret har fått forespørsel om hårtap etter TBE infeksjon, om det er vanlig? En artikkel fra 1999 viser at dette er dokumentert tidligere, og spørsmålet tas derfor opp med alle personer som inkluderes i den pågående TBE-studien ved sykehusene i Agder, Telemark og Vestfold. I studien fra 1999, fant man at 40 av 71 pasienter med TBE opplevde hårtap. Hårtapet skjedde innen tre måneder etter sykdomsutbruddet og gjennomsnittlig varighet var 2-3 måneder. Heldigvis er hårtapet som regel alltid reversibelt.

Dato for siste oppdatering av artikkelen Oppdatert oktober 24, 2022
Den 17 november 2021 skal det arrangeres et internasjonalt webinar om flått og flåttbårne sykdommer. På grunn av koronapandemien har mulighetene for å delta på vitenskapelige konferanser vært begrenset. Dette webinaret er designet for å gi forskere en unik online mulighet til å presentere forskningen sin. Organiseringen av webinaret er en felles innsats mellom ESGBOR (ESCMID Study group for lyme borreliosis), Flåttsenteret og NorthTick-prosjektet. For påmelding og mer info se tickwebinar.com

Dato for siste oppdatering av artikkelen Oppdatert november 30, 2021
For de mest kjente flåttbårne infeksjonene, borreliose og TBE, finnes det tydelige anbefalinger for diagnostikk og behandling. Men anbefalingene for «andre flåttbårne sykdommer» er mindre kjente. Det ble derfor nylig gjennomført en systematisk litteraturgjennomgang av studier på laboratoriediagnostikk av mindre kjente flåttbårne sykdommer som anaplasmose, rickettsiose, neoehrlichiose, babesiose, tilbakefallsfeber og tularemi (harepest). Gjennomgangen viser at det er få gode studier, og at det er viktig å forske videre på diagnostikk av disse. Artikkelen er en del av Nordisk konsensus arbeid (om utredning og oppfølging av personer med langvarige plager ved mistenkt flåttbåren sykdom) som ble ledet av Flåttsenteret på oppdrag fra Helsedirektoratet. 40 eksperter fra Norge, Danmark, Sverige og Finland deltok i arbeidet.