Arkiv

Studie – Norsk Borreliose Senter

Dato for siste oppdatering av artikkelen Oppdatert januar 25, 2016

Rolf Luneng uttalte seg 19 januar på sin Facebook-profil om en mulig undersøkelse vedrørende personer behandlet ved Norsk Borreliose Senter. Luneng tok kontakt med Borreliosemiljøet på Agder høsten 2015, siden han ønsket en vurdering av om hans datamateriale var godt nok til en studie.

Luneng skriver: ”Forskerne ved Sørlandet Sykehus og Flåttsenteret har bestemt seg for likevel ikke å gjennomføre den planlagte forskningsstudien på pasientgruppen i Norsk Borreliose Senter”.

Det har aldri blitt gitt noe mandat eller økonomisk støtte fra helsemyndigheter hverken for å undersøke datagrunnlaget, eller for å gjennomføre en eventuell studie.

Forskere ved Sørlandet Sykehus har sett på et utvalg av materialet. Det viser seg at dataene ikke gir grunnlag for en forskningsstudie. Datagrunnlaget utgjør en heterogen gruppe. Det er usystematisk innhenting av opplysninger når det gjelder diagnostikk, behandling og behandlingsresultater, noe som gjør det vanskelig å anvende vitenskapelige metoder.

Miljøet ved Sørlandet Sykehus og Flåttsenteret har hatt jevnlig kontakt med Luneng gjennom hele denne prosessen, og vært imøtekommende til hans forespørsler.


Flåttprosjektet godt i gang

Dato for siste oppdatering av artikkelen Oppdatert juni 28, 2017

TickVA er et forskningsprosjekt der alle innbyggerne i alderen 18-69 år folkeregistrert i Søgne kommune inviteres til å ta en blodprøve og besvare et spørreskjema. Søgne kommune er valgt fordi det er mye flått og flåttbårne infeksjoner der.


Nytt prosjekt fra ExtraStiftelsen

Dato for siste oppdatering av artikkelen Oppdatert juni 28, 2017

Norsk Lyme Borreliose-Forening og Flåttsenteret ble nylig tildelt 380.000 kr fra ExtraStiftelsen til prosjektet ”Flått-info”.


Hjerneåret 2015, 16 – 17 november

Dato for siste oppdatering av artikkelen Oppdatert juni 28, 2017

Nevrologisk avdeling ved Sørlandet sykehus markerer Hjerneåret 2015 med «Åpent hus» og forelesninger både i Arendal og Kristiansand.


70 millioner til flåttforskning

Dato for siste oppdatering av artikkelen Oppdatert juni 28, 2017

Et skandinavisk forskningsprosjekt for å minske antall flåttbårne infeksjoner hos mennesker og dyr er tildelt 70 millioner kroner. Flåttsenteret er med i samarbeidsprosjektet.


25 millioner til Borreliose-forskning

Dato for siste oppdatering av artikkelen Oppdatert mai 26, 2015

- Gjennom fem ulike delprosjekter skal vi blant annet øke kunnskapen om langtidsplager etter borreliose, bedre metodene for å diagnostisere borreliose, og finne den beste behandlingen, sier prosjektleder Harald Reiso.