Mor sjekker barn for flått_Anette_Strøsmbo_Gjørv

Dato for siste oppdatering av artikkelen Oppdatert november 28, 2022

Etter ferdsel i flått-områder bør man sjekke klær, hud og hår nøye. Det er viktig å sjekke hele kroppen. Særlig områder som ikke er så synlige (som hodebunn). Foto: Anette Strømsbo Gjørv

Etter ferdsel i flått-områder bør man sjekke klær, hud og hår nøye. Det er viktig å sjekke hele kroppen. Særlig områder som ikke er så synlige (som hodebunn). Foto: Anette Strømsbo Gjørv