NorthTick recommendations

Dato for siste oppdatering av artikkelen Oppdatert desember 21, 2023

Interreg/EU-prosjektet NorthTick ble nylig avsluttet. I NorthTick har forskere, klinikere og brukerrepresentanter fra 7 land i Nordsjø-regionen blant annet sammenlignet retningslinjer for  diagnostikk og behandling av pasienter med langvarige plager knyttet opp mot flåttbårne sykdommer i de ulike landene. Flåttsenteret ledet dette arbeidet. Les hele rapporten her. Kort oppsummert kan man si at det er tilnærmet lik praksis i de ulike landene, men noen små forskjeller i anbefalinger for behandlingslengde og type antibiotika. Noe av det viktigste som kom ut i rapporten er anbefalingen om egne utredningsklinikker for flåttbårne sykdommer. Norge er et av  få land i Nord-Europa som ikke har dette.