Tick-borne diseases under the radar

Dato for siste oppdatering av artikkelen Oppdatert mai 25, 2023

Mange kjenner til borreliose og TBE, men skogflåtten kan også overføre andre mindre kjente mikrober som Anaplasma phagocytophilum, Neoehrlichia mikurensis, Borrelia miyamotoi, Rickettsia Helvetica og Babesia. Selv om disse oftest ikke gir sykdom hos friske mennesker, kan de føre til sykdom, og da spesielt hos immunsvekkede. Kunnskapsmangel hos helsepersonell og begrenset tilgjengelighet av diagnostiske tester bidrar trolig også til underdiagnostikk. Hanne Quarsten ved Sørlandet sykehus har i mange år jobbet med å øke kunnskapen om de «andre» flåttbårne sykdommene og publiserte nylig artikkelen «Tick-borne diseases under the radar in the North Sea Region». Arbeidet er er et samarbeid med seks andre land i Nordsjøregionen.