Vaksine mot borrelia?

Dato for siste oppdatering av artikkelen Oppdatert desember 13, 2022

Vaksine mot borrelia? I høst startet Pfizer/Valneva med fase 3 –utprøvning av VLA15, en vaksinekandidat mot de viktigste borreliaartene (Borrelia burgdoferi s.s., B.afzeli, B.garinii, og B.bavarensis. Ca.18 000 personer skal inkluderes i studien. Halvparten får vaksinen, mens en annen halvpart får placebo-vaksine (saltvann). Når borreliabakterier er inni flåtten uttrykker de et overflateprotein som heter OspA. Men når flåtten biter seg fast og bakterien kommer inn i verten, skifter de til OspC. VLA15 vaksinen virker ved at flåtten får i seg blod med antistoffer mot OspA, noe som forhindrer at smitten overføres. Men for at vaksinen skal virke må det være sirkulerende antistoffer i blodet. Derfor blir det nødvendig med flere doser. Det fantes tidligere en vaksine mot borrelia i USA (LYMErix), men grunnet lav etterspørsel og noen rapporter om bivirkninger, ble den trukket tilbake fra markedet i 2002. LYMErix virket også kun mot Borrelia Burgdoferi sensu stricto (som er den dominerende borrelia arten i USA).