Årsrapport flåttbårne sykdommer

Dato for siste oppdatering av artikkelen Oppdatert september 14, 2022

I sommer publiserte Folkehelseinstituttet sin årlige rapport om infeksjonssykdommer som smitter fra mat, vann og dyr. Blant vektorbårne sykdommer var det størst økning for TBE (71 tilfeller i 2021). Antall tilfeller økte med omtrent 70 % i 2021 sammenlignet med foregående år. Årsaken til denne økningen er trolig sammensatt av ulike faktorer slik som at flere har drevet med mer aktivt friluftsliv og dermed tilbrakt mer tid utendørs, gunstige klimaforhold (klimaendringer) og bestandsstørrelsen av smågnagerpopulasjonen. Også for borreliose (536 tilfeller i 2021) fortsatte den stigende trenden man har sett siden 2015. Dette er en sykdom som også kan påvirkes av de samme faktorene som er nevnt for TBE, samt landskapsendringer og biodiversitet.