Tid for å vurdere vaksine mot TBE (skogflåttencefalitt)

Dato for siste oppdatering av artikkelen Oppdatert oktober 26, 2022

Siden 2018 har vi sett en økende trend i antall tilfeller av TBE (Tick-Borne Encephalitis) hos mennesker som er smittet innenlands. Personer bør vurdere å vaksinere seg dersom de ofte ferdes i områder der flåtten kan være bærer av TBE-viruset.

Økt forekomst av TBE siden 2018

Før 2018 var det gjennomsnittlig 6-12 TBE-tilfeller årlig. For årene 2018 – 2021 har antall TBE-tilfeller smittet i Norge økt til henholdsvis 23, 28, 36 og 64 tilfeller.  Økningen er observert i fylkene Vestfold, Telemark og Agder.

Hva skyldes økningen?

Hva som ligger til grunn for denne økningen kjenner vi ikke til, men undersøkelser fra organisasjonen Norsk friluftsliv  viser at pandemien har ført til at flere har drevet mer med aktivt friluftsliv og dermed tilbrakt mer tid utendørs:

Slik har korona påvirket nordmenns friluftsliv

Andre faktorer slik som økt testing og mer årvåkenhet hos klinikere kan også spille inn på økningen i antallet som har fått diagnosen TBE. På bakgrunn av økningen i antall registrerte tilfeller Vestfold og Telemark og Agder ønsker vi å gjøre oppmerksom på det som er gjeldende vaksineråd for TBE:

I Norge bør det vurderes å gi TBE-vaksine til barn og voksne som ferdes mye i skog og mark, og som erfaringsmessig ofte blir bitt av flått i områder langs kysten samt i områder der det er rapportert humane tilfeller av skogflåttencefalitt (Agder, Telemark og Vestfold, tidligere Buskerud fylke). Risikoen for smitte er høyest i disse områdene, samt i tilgrensende geografiske områder.

Ikke vaksine mot sykdommen borreliose

Noen sammenblander TBE med sykdommen borreliose som det ikke finnes vaksine mot. Denne sykdommen overføres også via flåttbitt. Andre benevner TBE-vaksinen som en «flåttvaksine». Det er ikke riktig. Man har ikke vaksine mot selve flåtten eller flåttbitt, men kun mot den virusinfeksjonen man kan få dersom man er uheldig å bli bitt av flått som er bærer av TBE-viruset.

Skogflåttencefalitt (TBE-virusinfeksjoner) – veileder for helsepersonell

Skogflåttencefalittvaksinasjon (TBE-vaksine) – veileder for helsepersonell

 

Denne nyhetssaken ble publisert på FHI.no 25.02.2022