Flått på juletrær?

Dato for siste oppdatering av artikkelen Oppdatert desember 15, 2021

Bør man sjekke juletreet for flått før man drar det inn i stua? Nei, er det korte svaret. Selv om man aldri kan utelukke noe 100% er det veldig liten sjanse for å finne flått på juletrær. På vinteren ligger skogflåtten som regel i dvale. Hvis det er en veldig mild vinter kan flåtten bli aktiv, men det er ikke vanlig å finne flått i trær. Skogflåtten er sårbar for tørke og for å beskytte seg mot uttørking oppholder den seg derfor nærme bakken. En voksen flått, for eksempel, vil som regel ikke klatre høyere enn 1 meter over bakken, og da typisk på gressvegetasjon og buskas (ikke trær).