Jaktflåtten påvist for første gang på pattedyr i Norge

Dato for siste oppdatering av artikkelen Oppdatert november 30, 2021

Denne flåtten (Hyalomma marginatum) ble i høst påvist på en hest i Vestby kommune. Foto: C. Petersen

Hyalomma marginatum ble i høst påvist på en hest i Vestby kommune. Dette er en jaktflått, en art som oppsøker vertsdyr og i den forbindelse kan tilbakelegge lengre strekninger. Dette i motsetning til vår vanlige skogflått (Ixodes ricinus) som «sitter stille» i terrenget (f.eks på et gresstrå) og venter på at et vertsdyr skal streife forbi. Arten forekommer normalt i sør-østlige deler av Europa. I nordvest-Europa er det bare sporadiske funn, og nå nylig er den også funnet i Sverige. Der ble 41 voksne Hvalomma-flått påvist, av disse var 11 H. marginatum. De aller fleste tilfellene ble rapportert fra hest. Denne flåttarten er lett å skille fra vår vanlige skogflått, pga av størrelse, farge, samt at den har hvite ringer på beina (se vedlagte bilde). Rapporter fra Europa tyder på at denne typen flått er i ferd med å spre seg nordover. Flåtten transporteres hovedsakelig til nye områder med pattedyr eller trekkfugler. Når flåtten spres via trekkfugler, er det hovedsakelig som larver eller nymfer (ung flått). Flått i larve- og nymfestadiet suger blod på samme dyr, stort sett fugler og små pattedyr, mens det voksne stadiet finnes på større pattedyr. Denne flåttarten er altså en to-verts flått med kort generasjonssyklus (egg til voksent stadium) som under optimale forhold kan fullføre hele syklusen på under tre måneder. Sporadiske funn av H. marginatum i Nord-Europa er også hovedsakelig gjort på hest. Årsaken til det er ukjent, men kan skyldes hyppig stell og pleie av hester i forhold til andre dyrearter, som dermed gjør det lettere å oppdage flåtten. Flåtten som ble funnet på hesten i Norge var en fullvoksen hann, som normalt ikke kommer med trekkfugl. En forklaring kan være at den kan ha kommet hit som larve/nymfe for så å utvikle seg til voksen flått i løpet av sommeren. En annen forklaring er at den kan ha kommet direkte via import. Transport av insekter, edderkopper og flått med last og bagasje er tidligere beskrevet i litteraturen. Den omtalte hesten hadde ikke vært utenlands og for øvrig oppholdt seg i samme utegang i flere måneder. H. marginatum kan bære med seg flere smittestoff, blant annet «Crimean-Congo haemorrhagic fever»-virus som kan medføre svært alvorlig sykdom på menneske. For å få en bedre oversikt over forekomsten av nye flåttarter oppfordres folk til å rapportere og ta vare på uvanlige flått for nærmere identifisering og evt. påvisning av smittestoff, slik som det ble gjort i Sverige. Resultatet av undersøkelsen fra Sverige kan tyde på en underrapportering her i landet. Klimaendringer som i særlig grad medfører varme somre kan føre til at nye flåttarter, deriblant H. marginatum, på sikt vil kunne etablere seg. Hvis man oppdager uvanlige flått, oppfordres folk til å ta bilde av flåtten og ta vare på flåtten hvis mulig. Rapportering av uvanlige flåttarter kan for øvrig skje til Flåttsenteret, Folkehelsa eller NMBU Veterinærhøgskolen.