Årsrapport for flåttbårne sykdommer 2020

Dato for siste oppdatering av artikkelen Oppdatert november 3, 2021

Folkehelseinstituttet sin årsrapport for vektorbårne sykdommer ble publisert denne uken. I 2020 ble det meldt 512 tilfeller av systemisk borreliose i Norge. Flest tilfeller ble meldt med bostedsfylke Vestland, Viken, Agder, Vestfold og Telemark og Rogaland. Det var flest tilfeller i aldersgruppene 0-9 år, 60-69 år og 50-59 år. Det ble meldt inn 41 tilfeller av TBE i 2020. Det var flest tilfeller i aldersgruppene 40-49 år, 60-69 år og 70-79 år. Tidligere har det vært mellom 5 – 16 tilfeller av TBE per år. Antallet for 2018, 2019 og 2020 representerer en økning sammenlignet med forutgående år, og 2020 representerer en foreløpig topp i antall registrerte tilfeller. De fleste tilfellene ble smittet i områdene rundt Larvik, Porsgrunn og Arendal. Det ble påvist ett tilfelle i en ny kommune (Tokke) i Vestfold og Telemark i 2020. Det er ikke rapportert tilfeller fra vestlige eller nordlige kystområder i Norge, eller fra området øst for Oslofjorden. Rapporten i sin helhet kan lese her.