Litteraturgjennomgang av mindre kjente flåttbårne sykdommer

Dato for siste oppdatering av artikkelen Oppdatert november 30, 2021

For de mest kjente flåttbårne infeksjonene, borreliose og TBE, finnes det tydelige anbefalinger for diagnostikk og behandling. Men anbefalingene for «andre flåttbårne sykdommer» er mindre kjente. Det ble derfor nylig gjennomført en systematisk litteraturgjennomgang av studier på laboratoriediagnostikk av mindre kjente flåttbårne sykdommer som anaplasmose, rickettsiose, neoehrlichiose, babesiose, tilbakefallsfeber og tularemi (harepest). Gjennomgangen viser at det er få gode studier, og at det er viktig å forske videre på diagnostikk av disse. Artikkelen er en del av Nordisk konsensus arbeid (om utredning og oppfølging av personer med langvarige plager ved mistenkt flåttbåren sykdom) som ble ledet av Flåttsenteret på oppdrag fra Helsedirektoratet. 40 eksperter fra Norge, Danmark, Sverige og Finland deltok i arbeidet.