Mer borreliose under koronapandemien

Dato for siste oppdatering av artikkelen Oppdatert oktober 3, 2021

Under koronapandemien har det vært en generell nedgang i forekomsten av smittsomme sykdommer i Norge, melder Folkehelseinstituttet. Unntaket er enkelte sykdommer relatert til miljøeksponering og friluftsliv, blant annet borreliose. Sammenlignet med tall for samme periode i 2019 har det vært flere rapporterte tilfeller av borreliose i 2020.