Rapport om Nordisk konsensus arbeid

Dato for siste oppdatering av artikkelen Oppdatert oktober 3, 2021

Helsedirektoratet publiserer Nordisk konsensus om plager etter flåttbåren sykdom denne uken. En arbeidsgruppe bestående av pasientrepresentanter, Flåttsenteret, Folkehelseinstituttet samt 40 eksperter fra de nordiske landene har de siste årene jobbet sammen for å utarbeide felles nordiske anbefalinger for diagnostikk, behandling og oppfølging av personer med langvarige plager knyttet til mistenkt flåttoverført sykdom. Selv om retningslinjene for diagnostikk og behandling er svært like i de nordiske landene, har det vært et særlig behov for å ivareta pasienter med langvarige plager. I rapporten som nylig ble publisert på Helsedirektoratet sine nettsider kan man lese mer om arbeidsgruppen sine anbefalinger.