Mange henvendelser vedrørende dosering av TBE-vaksinen

Dato for siste oppdatering av artikkelen Oppdatert oktober 3, 2021

Flåttsenteret får for tiden mange henvendelser vedrørende dosering av TBE-vaksinen. For immunfriske personer under 60 år består grunnvaksinasjonen av tre doser. De to første dosene skal man ta med et mellomrom på 1-2 måneder, og den tredje dosen skal tas 5-12 måneder etter den andre dosen. For personer over 60 år og personer med immunsvikttilstander består grunnvaksinasjonen av 4 doser. De tre første dosene gis med 1-2 måneders intervall. Fjerde dose gis 5-12 måneder etter tredje dose. Oppfriskningsdose (booster) er nødvendig for vedvarende beskyttelse. Dersom man er under 60 år bør den første boosterdosen tas etter 3 år, deretter hvert 5 år. Dersom man er over 60 år eller har en immunsvikttilstand, bør man ta en booster dosen hvert 3 år.