55 millioner kroner til flåttforskning i Nordsjø-regionen

Dato for siste oppdatering av artikkelen Oppdatert juli 8, 2019

Et flåttforskningsprosjekt med partnere fra sju land har fått 55 millioner kroner av EU. Sørlandet sykehus og Nasjonal kompetansetjeneste for flåttbårne sykdommer er sentrale partnere i prosjektet, som har fått navnet NorthTick.

Tildelingen gjør at vi kan videreføre viktig internasjonalt samarbeid og realisere flere prosjekter som vi allerede er i gang med, sier Randi Eikeland, som er faglig leder for Nasjonal kompetansetjeneste for flåttbårne sykdommer.

Kunnskap om forebygging, diagnostisering og behandling av ulike flåttbårne sykdommer øker stadig. Eikeland sier det er en utfordring å få denne kunnskapen ut til helsevesenet og folk flest.

Med dette prosjektet håper vi å kunne gi enda bedre informasjon om risiko og forebygging til publikum. Helsevesenet trenger mer kunnskap om hvilke sykdommer man kan få etter flåttbitt, og hvordan flåttbåren sykdom diagnostiseres, sier Eikeland.

Partnere fra Sverige, Danmark, Tyskland, Belgia, Nederland og Storbritannia i tillegg til Norge skal samarbeide i det treårige prosjektet. Sørlandet sykehus/Flåttsenteret skal blant annet bidra med å utvikle og bedre felles anbefalinger for diagnostikk og behandling av flåttbårne sykdommer i Nordsjø-regionen, og utvikle ny teknologi og diagnostiske tester til bruk i pasientbehandling.

EU-midlene vi nå har fått er verdifull støtte i arbeidet med å øke kunnskap og forbedre utredning og behandling av flåttbårne sykdommer. NorthTick vil føre til enda bedre samarbeid mellom akademiske institusjoner, helsemyndigheter, næringsliv, beslutningstakere, pasientorganisasjoner og andre frivillige organisasjoner, sier Nina Mevold, administrerende direktør ved Sørlandet sykehus.

NorthTick er et samarbeid mellom landene i Nordsjø-regionen, og ledes av Region Jönköping i Sverige. Prosjektet er finansiert av EU/European Regional Development Fund/Interreg North Sea Region.