Forsker ønsker hjelp fra katteeiere

Dato for siste oppdatering av artikkelen Oppdatert juli 2, 2019

Nicolas De Pelsmaeker forsker på flåttens utbredelse i Norge. Nå håper han at katteeiere over hele landet kan hjelpe til med å samle inn data til ny flått-studie.

Flåtten lever lenger nordover og høyere opp i fjellområdene enn tidligere. En viktig årsak til dette er klimaendringer, flåttens tilgang på vertsdyr og miljøendringer som gjengroing av landskapet,  forteller Nicolas De Pelsmaeker, stipendiat ved Universitetet i Sørøst-Norge.

Den første kartleggingen av Skogflåttens utbredelse i Norge ble gjort på 1930- og 40-tallet, den neste kartleggingen ble utført i 1983 og den siste ble utført av veterinær Solveig Jore i 2011. Jore publiserte da en studie som viste at flåtten hadde beveget seg 400 kilometer lengre nord enn tidligere beskrevet.

Hvor ofte finner du flått på katten din?

De Pelsmaeker som opprinnelig er fra Belgia forsker på flåttens utbredelse i Norge, og ser at varmere vintre gir den større sjanse for å overleve også nordpå. Nå håper han at katteeiere over hele landet kan hjelpe til med å samle inn data til CATS studien, for å kartlegge hvor langt nord den faktisk har kommet. Forskeren ønsker å samle inn informasjon fra katteiere i hele Norge, men er spesielt interessert i Nord-Norge, ettersom dette kan gi ny informasjon om Skogflåttens utbredelsesområde nord i landet. Forskerne vil blant annet vite når katten din beveger seg utendørs, hvor den bor, hvor ofte du finner flått på katten og om du bruker flåttmiddel på katten din. Undersøkelsen finner du HER.

For ordens skyld, så ønsker forskeren kun informasjon fra katteeiere, det er altså ikke meningen at folk skal sende inn flått som de har plukket fra katten sin. Data fra CATS studien skal brukes til å lage et «varmekart» som viser tettheten av flått i geografiske områder i Norge.

Folk er flinke til å bidra

De Pelsmaker er veldig takknemlig for alle bidrag som kommer inn og kan fortelle at responsen så langt har vært veldig god. – Over 1200 personer har svart på undersøkelsen, men vi ønsker enda flere bidrag, spesielt fra katteiere i Nord-Norge, sier forskeren.

Nicolas De Pelsmaeker forsker på flåttens utbredelse i Norge. Foto: privat.
Nicolas De Pelsmaeker forsker på flåttens utbredelse i Norge. Foto: privat.