Forskere har funnet TBE-virus i upasteurisert melk fra norske gårder

Dato for siste oppdatering av artikkelen Oppdatert oktober 3, 2021

En ny norsk studie har avdekket TBE-virus i kumelk fra tre av fem gårder som er undersøkt.

TBE-virus funnet i kumelk på norske gårder

Studien Tick‐borne encephalitis virus in cows and unpasteurized cow milk from Norway ble gjennomført av doktorgradsstudent Katrine Paulsen, i samarbeid med Folkehelseinstituttet. I studien fant man TBE-virus i upasteurisert kumelk fra tre av de fem gårdene som deltok i studien. Gårdene ligger i Mandal, Arendal, Brønnøy Og Skedsmo. Gården i Skedsmo var med i studien fordi forskerne ville inkludere et område med lite flått. Det at melka der også inneholdt TBE-viruset var overraskende for forskerne.

Resultatene i studien kom omtrent samtidig som at myndighetene begynte å arbeide for en forskriftsendring, en endring som skal åpne for salg av upasteurisert melk og fløte direkte fra bondegårder til norske forbrukere.

TBE-virus i melk er ikke et ukjent fenomen. Det er kjent at det har vært flere utbrudd på gårder i Øst og Sentral-Europa, hvor flere personer har blitt syke av TBE etter å ha spist eller drukket upasteuriserte melkeprodukter fra ku, geit og sau. Men det er altså første gang at man har oppdaget TBE-virus i melk i Norge.

Dette er TBE

Skogflåttencefalitt, eller TBE som sykdommen også kalles er en sykdom forårsaket av et flavivirus kalt TBE-virus (Tick-borne Encephalitis). Viruset finnes først og fremst hos smågnagere, og kan smitte til mennesker via flåttbitt. I sjeldne tilfeller kan viruset smitte via inntak av upasteurisert sau/ku/geitemelk. I motsetning til Borrelia-bakterien hvor det er liten risiko for smitte de første 24 timene etter flåttbitt, kan TBE-viruset overføres umiddelbart etter et flåttbitt. Det finnes tre undergrupper av TBE-viruset. Den Europeiske varianten (som vi har i Norge), en Sibirsk variant og en variant fra det fjerne Østen (Far-Eastern TBE). Den Europeiske varianten smitter hovedsakelig via Skogflåtten (Ixodes ricinus), og har en dødelighet på ca.1 %. De fleste som smittes av TBE får ingen eller milde forbigående symptomer, mens noen kan få et svært alvorlig sykdomsforløp (hjernebetennelse). I Øst-Europa og Russland blir TBE ansett som et folkehelseproblem. Det finnes ingen behandling mot TBE men det finnes en effektiv vaksine.