Fotosensitivitet ved antibiotikabehandling

Dato for siste oppdatering av artikkelen Oppdatert august 12, 2019

En slovensk behandlingsstudie på pasienter med utslett etter flåttbitt viser at fotosensitivitet er en kjent men sjelden bivirkning av doxycyclin.

Det karakteristiske røde utslettet, erytema migrans, som kan oppstå etter et flåttbitt skal alltid behandles med antibiotika. I Norden er penicillin førstevalget for behandling av slike utslett. Studier har også vist at penicillin er like effektivt som mer bredspektrede typer antibiotika, men har mindre bivirkninger. I noen land behandler man likevel erytema migrans med doxycyclin (bredspektret antibiotika). Doxycyclin er også førstevalg for behandling av mer alvorlige former for borreliose som for eksempel nevrovborreliose. Men det er kjent at doxycyclin kan føre til at man blir mer ømfintlig overfor sollys enn normalt, og noen pasienter blir lettere solbrent, eller opplever å få kløe, utslett, og svie på områder som utsettes for sollys. Slike bivirkninger kalles fotosensitivitet. God solbeskyttelse er derfor viktig, spesielt om sommeren eller hvis man skal på ferietur til solrike strøk. Dette kan noen ganger være upraktisk ettersom erytema migrans forekommer hyppigst  i sommerhalvåret da solen er på sitt sterkeste.

I den slovenske studien forsket man på fotosensitivitet hos pasienter som ble behandlet med doxycyclin i forbindelse med erytema migrans. Pasientene som deltok i studien fikk 100 mg Doxycyclin (to ganger daglig) i 10–15 dager. 16 av 858 av pasientene rapporterte om kløe, brennende og rødlige utslett i forbindelse med behandlingen. Fotosensitivitet var litt mer vanlig hos de som hadde blitt behandlet i 15 dager, og det var en overvekt av kvinner som rapporterte om slike plager. De fleste som rapporterte om fotosensitivitet hadde ikke fulgt anbefalingen om å være forsiktig i solen. Ingen av pasientene fikk langvarige plager. Konklusjonen blir som følger: Fotosensitivitet er en kjent bivirkning av doxycyclin. Selv om det forekommer relativt sjeldent, er det likevel lurt å beskytte seg mot sollys så langt det er mulig.


Referanse:

Velušček, M, et al. Doxycycline-induced photosensitivity in patients treated for erytema migrans. BMC Infectious Diseases, 2018