Ikke mer helseplager enn normalt i område med mye flått

Dato for siste oppdatering av artikkelen Oppdatert desember 21, 2018

Funn fra ny norsk forskning viser at forekomsten av selvrapporterte helseplager ikke er høyere i område med mye flått og flåttbårne infeksjoner enn i befolkningen generelt.

Subjektive helseplager som muskel- og skjelettsmerter, mage- og tarmplager, tretthet og svimmelhet er utbredt i normalbefolkningen og er i dag blant de vanligste årsakene for å oppsøke lege. De er også betydelige årsaker til sykefravær og uføretrygd i Norge.

Det har i mange år vært omdiskutert hvorvidt flåttbårne infeksjoner forårsaker kroniske subjektive helseplager. Dersom dette er tilfelle vil man kunne forvente å finne en høyere forekomst av subjektive helseplager i en befolkning med høy risiko for flåttbitt og flåttbårne sykdommer. I forskningsprosjektet TickVA har man blant annet sett på forekomsten av subjektive helseplager i Søgne (kommune i Vest-Agder), og sammenlignet funnene med forekomsten av subjektive helseplager i befolkningen generelt. Søgne ble valgt som modell ettersom kommunen har en høy forekomst av flått og nevroborreliose.

Erik Thomas Thortveit TickVA
– Søgnes befolkning har vært veldig positive til å stille opp i dette prosjektet, både ved å avlegge blodprøve og ved å svare på spørsmål om egen helse, sier prosjektleder for TickVA, Erik Thomas Thortveit

Omtrent 40% av innbyggerne i Søgne, totalt 2971 personer i aldersgruppen 18-69 år, deltok i studien ved å svare på spørreundersøkelsen . Gjennomsnittsalderen på de som deltok var 48,6 år.

Her er noen av funnene fra studien:

  • 85% av deltakerne rapporterte at de hadde blitt bitt av flått minst 1 gang i livet. 33% oppga at de hadde blitt bitt av flått det siste året.
  • 24% oppga at de tidligere hadde hatt hudinfeksjon etter flåttbitt (Erytema migrans).
  • Kvinner rapporterte i snitt mer helseplager enn menn.
  • De vanligste symptomene var utmattelse, smerter i armer/bein/ledd, ryggsmerter, hodepine og søvnproblemer.
  • De fleste som rapporterte om helseplager hadde milde symptomer, mens 16% av deltakerne hadde moderate eller kraftige symptomer.
  • Innbyggerne i Søgne er svært utsatt for flåttbitt og flåttbårne sykdommer, men har mindre utmattelse, og færre eller like mange selvrapporterte somatiske helseplager som gjennomsnittsbefolkningen (basert på normative data fra Norge og Sverige).
  • Funn fra denne studien gir ikke grunnlag for å hevde at det er høyere forekomst av subjektive helseplager og utmattelse i en befolkning med høy eksposisjon for flått og flåttbårne sykdommer sammenliknet med gjennomsnittsbefolkningen.
  • Studien er unik da det ikke finnes tilsvarende studier hvor man sett på eksponering for flåttbitt i en enkelt kommune og sammenlignet dette med forekomst av selvrapporterte helseplager. Studien kan leses i sin helhet her: Somatic symptoms and fatigue in a Norwegian population with high exposure to ticks.