Figur: TBE-tilfeller meldt MSIS 1994-2017 med antatt smittested i Norge. Datakilde kart: Kartverket via GeoNorge

Dato for siste oppdatering av artikkelen Oppdatert oktober 14, 2020