Første tilfelle av Neoerlichia påvist i Norge

Dato for siste oppdatering av artikkelen Oppdatert november 30, 2022

Det første tilfelle av neoehrlichiose er påvist hos en mann innlagt på Sørlandet sykehus i Arendal.

Mannen ble innlagt på Sørlandet sykehus med feber av ukjent årsak, muskel – og leddsmerter og blodtrykksfall. Feberen kom og gikk med omtrent en episode hvert døgn. Mannen ble behandlet med flere typer antibiotika men ble ikke bedre av dette. Ved ny gjennomgang av sykehistorien kom det frem at mannen var en aktiv hundetrener på fritiden og var derfor generelt mye ute i skog og mark langs sørlandskysten. Han hadde også vært på hundetreff i Sverige to måneder før innleggelsen.

I mangel av en diagnose, og ettersom mannen hadde vært mye ute i naturen, tenkte behandlende lege at mannen muligens hadde fått en flåttbårene infeksjon. Men symptomene hans var ikke typiske for verken borreliose eller skogflåttencefalitt (TBE). I samråd med Flåttsenteret og avdeling for medisinsk mikrobiologi ved Sørlandet sykehus ble pasienten derfor testet for andre mer sjeldne flåttbårne mikrober (Anaplasma phagocytophilum, Rickettsia, Borrelia miyamotoi og Candidatus Neoehrlichia mikurensis) som blant annet kan gi febersykdom hos immunsvekkede. Seks dager etter innleggelsen ble bakterien Candidatus Neoehrlichia mikuensis påvist i blodet, og mannen ble dermed Norges første kjente tilfelle av neoerlichiose. Sykehistorien viste at mannen hadde vært spesielt mottagelig for infeksjon med denne bakterien ettersom han i forbindelse med tidligere sykdom hadde fått fjernet milten, noe som svekker deler av immunforsvar immunforsvaret. Basert på erfaringer fra Sverige ble mannen nå behandlet med en ny type antibiotika (doksysyklin), da denne er effektiv i behandlingen av neoerlichiose. Mannen følte seg bedre allerede etter ett døgns behandling, og ble feberfri etter to dager. Etter fire dager ble han sendt hjem fra sykehuset i relativt god allmenntilstand.

Om neoerlichiose

Neoerlichiose er påvist hos pasienter i flere land i Europa (Sverige, Tyskland, Tsjekkia, Sveits og Polen) og i Kina. De fleste av pasientene har hatt nedsatt immunforsvar, men infeksjon har også blitt påvist hos noen immunfriske. Ettersom sykdommen ikke inngår i rutinediagnostikk er neoerlichiose sannsynligvis underrapportert.

Skogflåtten kan også inneholde andre mikrober som Anaplasma phagocytophilum, Rickettsia helvetica, Borrelia miyamotoi og Candidatus Neoehrlichia mikurensis. Foto: Per E Knudsen
De fleste har hørt om Borrelia-bakterien og TBE-viruset, men skogflått kan også inneholde andre mikrober som Anaplasma phagocytophilum, Rickettsia helvetica, Borrelia miyamotoi og Candidatus Neoehrlichia mikurensis. Foto: Per E Knudsen

Hos friske personer gir neoerlichiose sannsynligvis ingen symptomer eller relativt milde symptomer. Hos immunsvekkede kan symptomene ofte være mer alvorlige. Høy feber (med tydelige temperatursvingninger gjennom døgnet), store smerter i muskler og ledd og blodpropp (trombose) har blitt rapportert hos flere pasienter. Pasienten ved Sørlandet sykehus var godt beskyttet mot trombosedanning, da han gikk fast på blodfortynnende medisiner av annen årsak. Noen pasienter får også et rødlig utslett rundt flåttbittet.

Det er særlig noen pasientgrupper som er utsatt for å få alvorlig neoehrlichiose. Dette er pasienter med visse blodsykdommer, autoimmune/revmatisk sykdomer eller som nylig er behandlet med kjemoterapi eller kortikosteroider. En stor andel av de som har fått alvorlig infeksjon har også fått fjernet milten eller er blitt behandlet med rituximab (immunsupprimerende medikament).

Utvidet diagnostikk ved Sørlandet sykehus for flåttbårne sykdommer

Ved Sørlandet sykehus har man siden høsten 2016 hatt et diagnostisk tilbud hvor Anaplasma phagocytophilum, Rickettsia, Borrelia miyamotoi og Candidatus Neoehrlichia mikurensis kan påvises med PCR (arvestoffpåvisning). Indikasjon for undersøkelsene er feber hos immunsvekkede pasienter uten kjent årsak, hvor det i tillegg foreligger opplysninger om flåttbitt eller opphold i områder med flått.

Interessert i å lese mer?

I Tidsskriftet for Den Norske Legeforening kan man lese hele artikkel om Norges første tilfelle av Neoerlichiose: En mann i 60-årene fra Sørlandet med intermitterende feber. I samme tidsskrift ble det også nylig publisert en leder om artikkelen.