Ny flått og rickettsia bakterie oppdaget i Danmark

Dato for siste oppdatering av artikkelen Oppdatert desember 4, 2017

Flått Dermacentor reticulatus

Rovdyr som vandrer over store distanser i Europa, øker risikoen for nye sykdommer. Det konkluderer forskere ved Danmarks Tekniske Universitet, etter en død gullsjakal ble undersøkt.


I februar fikk en jeger i Danmark som var på revejakt i Vest-Jylland øye på en rev. «Reven» viste seg å være en gullsjakal, et dyr som normalt ikke finnes i Danmark. Gullsjakalen ble skutt og sendt til Danmarks Tekniske Universitet for undersøkelse, hvor man fant ut at gullsjakalen ikke hadde krysset grensen alene, men bar med seg 21 eksemplarer av Dermacentor reticulatus, en flåttart som vanligvis ikke finnes i Danmark. 18 av de 21 flåttene som ble analysert

Ny flått på gullsjakal i Danmark
Slik så den ut, gullsjakalen som Veterinærinstituttet ved Danmarks Tekniske Universitet mottok for obduksjon i februar 2017 (Foto: DTU Veterinærinstituttet)

inneholdt Rickettsia raoultii, en bakterie som kan føre til sykdom hos mennesker. Den nyoppdagede flåttarten kan også være en vektor for Babesia Canis, en parasit som kan være dødelig for hunder. Men ingen av flåttene som ble funnet på gullsjakalen var infisert med parasitten. Det er første gang Dermacentor reticulatus og Rickettsia raoultii har blitt oppdaget i Danmark. Forskningsresultatene ble nylig publisert i tidskriftet Emerging Infectious Diseases.

Større utbredelsesområde

– Det er relativt lett å se forskjell på denne og skogflåtten som er mest vanlig i Danmark. Den kalles ofte for «den marmorerte flåtten» da den har karakteristiske striper på ryggpartiet. Flåtten er utbredt i sørlige deler av Europa, Øst-Europa samt Russland, men har de siste årene etablert seg i nye land, blant annet Nederland forklarer René Bødker, epidemiolog ved Avdeling for Diagnostikk & Beredskap ved Danmarks Tekniske Universitet.

Flåttarten trives godt i lyse og åpne områder. Typisk store engområder og gressområder. Dersom Dermacentor reticulatus på sikt etablerer seg i faunaen, kan dette utvide område hvor man normalt finner flått i Danmark.

– Den nye bølgen av ulver og sjakaler, som migrerer over enorme avstander i EU, gjør at problemer som man har i Øst-Europa, på kort tid også kan bli et problem i Danmark. For flåttene sitter faktisk fast på rovdyrene, fra de forlater Tjekkia til de er i Danmark, sier René Bødker.

Viktig å være på vakt

Totalt kjenner man til over 16 ulike forskjellige rickettisa bakterier, hvorav flere forekommer i Europa. Alle som har fått diagnosen  i Danmark har blitt smittet i utlandet, og folk som drar på safari og jakt i Afrika er spesielt utsatt.

Ny flått Dermacentor Danmark
Slik ser den nyoppdagede flåttarten Dermacentor reticulatus ut. Den er ca. 7-8 mm lang, og er dermed betydelig større enn skogflåtten. (Foto: René Bødker og DTU)

Symptomer på en Rickettsia infeksjon kan være hovne lymfeknuter og eschar, et karakteristisk avgrenset sår rundt flåttbittet med mørk/sort sårskorpe. Sykdommen kan behandles med antibiotika, men ettersom det er en intracellulær bakterie virker ikke vanlig penicillin. Pasienter må derfor behandles med en annen type antibiotika.

– Generelt er det viktig at alle, spesielt vetrinærer, jegere og andre som har mye kontakt med husdyr og rovdyr er oppmerksomme på denne nye flåttarten, slik at vi er på vakt dersom den etablerer seg i dansk fauna, sier Bødker.

Fødevarestyrelsen i Danmark bad for tre år siden Veterinærinstituttet ved Danmarks Tekniske Universitet om å overvåke denne flåttarten, fordi risikovurderinger viste at det var stor risiko for introduktion til Danmark.