7000 i året får borreliose-utslett

Dato for siste oppdatering av artikkelen Oppdatert juni 28, 2017

Og forekomsten er størst blant kvinner over 50 ifølge en fersk studie.

SONY DSC

Allmennlege og flåttforsker Knut Eirik Eliassen publiserte nylig en studie om forekomst og behandling av hudutslettet Erytema Migrans (EM) som kan oppstå etter et flåttbitt. Det rødlige utslettet er som regel det første og eneste symptomet på borreliose, og utgjør nesten 96 % av alle Borrelia-infeksjoner i Norge.

Bakgrunnen for forskningsprosjektet er at man tidligere ikke har hatt noen gode tall på hvor mange nordmenn som går til legen etter et flåttbitt, eller med utslett etter flåttbitt. I motsetning til mer alvorlige former for borreliose, som nevroborreliose og borrelia artritt, så er ikke Erytema migrans meldepliktig i Norge.

Vanligste symptomet på borreliose

Forekomsten er størst i flåttutsatte fylker som Vestfold, Telemark, Vest-Agder og Aust-Agder. Hvert år får mellom 4 og 5 per 1000 innbyggere i disse fylkene Erytema migrans. Omtrent tre ganger så mange går til legen med Erytema migrans på Sørlandet, sammenliknet med andre steder i Norge.

På landsbasis er det estimert at mellom 1 og 2 per 1000 innbyggere får diagnosen Erytema migrans. Dette utgjør omtrent 7000 tilfeller årlig. Ifølge studien var forekomsten av Erytema migrans størst blant kvinner over 50 år.

De fleste som fikk utslettet ble behandlet med Penicillin tabletter, noe som også er i tråd med de nasjonale retningslinjene for antibiotikabehandling.

Erytema migrans borreliose
Erytema migrans er det vanligste symptomet på borreliose. Utslettet kan ofte ha et ringformet utseende.

Bekymret for flåttbitt

Erytema migrans er en klinisk diagnose, og det er ikke nødvendig å ta blodprøver for å bekrefte diagnosen. Inntil 8 uker etter et flåttbitt er det nemlig en risiko for at prøven er negativ (selv om man er smittet). Likevel brukes antistofftester i 15% av tilfellene ifølge Eliassen sitt studie.

Studien viser også at mange blir bekymret dersom de blir bitt av flått. Studien viser at omtrent 4400 personer årlig går til fastlegen fordi de har blitt bitt av en flått. Omtrent 20 % av disse fikk antibiotikakur. Dette til tross for at man i Norge ikke anbefaler å gi antibiotika ved flåttbitt alene fordi risikoen for å bli syk er liten. Studier fra nordiske land viser at selv i områder med mye flått er risikoen for å bli syk etter flåttbitt lav – omtrent 2 %.