Nevroborreliose: Skal forske på behandling og langvarige plager

Dato for siste oppdatering av artikkelen Oppdatert juni 28, 2017

Hvert år får opptil 300 personer i Norge diagnosen nevroborreliose (borrelia-infeksjon i nervesystemet). Mange av disse blir smittet på Sørlandet hvor det som kjent er mye flått. Selv om de fleste blir friske etter behandling, er det noen som får langvarige plager som tretthet og konsentrasjonsvansker.

Forskning nevbroborreliose

 

Stipendiatene Silje Andreassen, Anne Marit Solheim og Elisabeth Lindland skal forske på disse pasientene som en del av det nylig påbegynte doktorgradsarbeidet deres. Pasienter som får diagnosen nevroborreliose ved Sørlandet sykehus vil få tilbud om å delta i to ulike studier. I løpet av året vil pasienter fra andre deler av landet også inkluderes.

I Anne Marit sitt studie skal man finne ut om en 2-ukers antibiotikakur (standard behandling i dag) er like effektiv som en 6-ukers kur. Formålet er å øke kunnskapen om behandling av borreliose ettersom en del pasienter rapporterer langtidsplager etter den behandlingen som brukes i dag.

MR og nevropsykologiske tester

Pasientene som deltar i dette studie vil også få tilbud om å delta i et annet studie. I dette skal Elisabeth ta MR av hodet til pasientene for å finne ut om nevroborreliose gir endringer i hjernens mikrostruktur. Silje skal teste endringer i pasientenes kognitive funksjon (i.e. hukommelse, konsentrasjon, evne til planlegging etc) ved hjelp av nevropsykologiske tester.

Prosjektet er en del av det store forskningsprosjektet BorrSci (Lyme borreliosis; a scientific approach to reduce diagnostic and therapeutic uncertainties) hvor formålet er å forbedre diagnostikk og behandling av borreliose, sømt øke kunnskap av fenomenet kronisk borreliose.

Kan jeg delta?

For å kunne delta i dette studiet må man:

Fastlege kan henvise aktuelle pasienter til nevrologisk avdeling ved Sørlandet sykehus.