Flåttprosjektet godt i gang

Dato for siste oppdatering av artikkelen Oppdatert juni 28, 2017

TickVA er et forskningsprosjekt der alle innbyggerne i alderen 18-69 år folkeregistrert i Søgne kommune inviteres til å ta en blodprøve og besvare et spørreskjema. Søgne kommune er valgt fordi det er mye flått og flåttbårne infeksjoner der.

DSCF3362Hovedformålet med studien er å kartlegge (ved hjelp av en blodprøve) hvor mange som i løpet av livet har vært smittet med borreliabakterien og/eller andre mer sjeldne flåttbårne infeksjoner som skogflåttencefalittvirus, anaplasma, bartonella og rickettsia. Alle blodprøvene vil bli analysert for antistoffer mot borreliabakterien og et utvalg av prøvene vil bli analysert for antistoffer mot de andre mikrobene.

Satser på over 5000 deltakere

Et annet formål er å kartlegge helsetilstanden til befolkningen ved hjelp av et spørreskjema med fokus på såkalte subjektive helseplager (tretthet, smerter, svimmelhet med mer), symptomer på angst og depresjon, og kroniske sykdommer i nervesystem og ledd. Det vil så bli undersøkt om tidligere gjennomgått infeksjon med flåttbårne mikrober er en risikofaktor for subjektive helseplager og/eller kroniske sykdommer i nervesystem og ledd. Et siste formål er å opprette en forskningsbiobank der det lagres blodprøver og relevante helseopplysninger for fremtidig forskning på flåttbårne infeksjoner, nevrologiske sykdommer og subjektive helseplager.

Prosjektet utføres i regi av Forskningsenheten, og Nasjonal kompetansetjeneste for flåttbårne sykdommer, begge ved Sørlandet sykehus HF. Prosjektleder Erik Thomas Thortveit har inngått et samarbeid med Søgne legesenter for blodprøvetaking, og Folkehelseinstituttet i Oslo for biobanking og mikrobiologiske analyser av blodprøvene. Hovedresultatene av studien forventes ferdige i 2018-2019.

Det er ca 7340 innbyggere i aktuell alder i Søgne kommune, og man håper på over 5000 deltakere i prosjektet. I oktober/november 2014 ble det gjennomført en liten pilotstudie der 200 innbyggere ble invitert. Sommeren/høsten 2015 har det vært tilbud om deltakelse i studien for aktuelle pasienter ved Søgne legesenter, og cirka 1500 har blitt med.

Inviterer befolkningen

Nå starter arbeider med å kontakte resten av kommunens befolkning i alderen 18-69 år. Først vil innbyggerne få et kort informasjonsbrev om prosjektet, og så en telefon eller et brev fra Søgne legesenter med invitasjon til deltakelse og eventuell avtale om tidspunkt for blodprøvetaking ved legesenteret. Planen er å invitere 100-200 personer i uka fremover. Deltakerne kan hvis ønskelig få svar på egne blodprøver; de må da krysse av for dette og oppgi svaradresse i spørreskjemaet. Men resultatene for mange av blodprøvene kommer nok ikke før i 2017, ettersom det har vært forsinkelser på analysene av prøvene tatt i pilotstudien.