70 millioner til flåttforskning

Dato for siste oppdatering av artikkelen Oppdatert juni 28, 2017

Et skandinavisk forskningsprosjekt for å minske antall flåttbårne infeksjoner hos mennesker og dyr er tildelt 70 millioner kroner. Flåttsenteret er med i samarbeidsprosjektet.

Flått på pinne
Det treårige prosjektet kalles ScandTick Innovation, og ledes av Sørlandet sykehus og Länssjukhuset Ryhov i Jönköping i Sverige.

De øvrige partnerne i samarbeidsprosjektet er Folkehelseinstituttet, Universitetet i Agder og Norges miljø- og biovitenskapelige universitet, samt seks andre partnere i Danmark og Sverige.

– Prosjektet vil øke kapasiteten og utvikle spisskompetanse innen forskningsfeltet flåttbårne sykdommer. Vi håper å gjøre nyvinninger når det gjelder diagnostikk og behandling, sier Vivian Kjelland. Hun er prosjektleder fra norsk side, og arbeider som forsker ved Universitetet i Agder og Sørlandet sykehus.

Størst i Skandinavia

ScandTick Innovation er det største forskningsprosjektet om flått og flåttbårne sykdommer i Skandinavia.

– I prosjektet skal spesialister innen veterinærmedisin, økologi, molekylærbiologi, mikrobiologi, medisin, helseøkonomi og klimamodellering samarbeide for å løse utfordringene. Målet er å redusere antall flåttbårne infeksjoner hos mennesker og flåttens vertsdyr. Deler av forskningen vil også fokusere på utvikling av gode vaksiner og bedre behandling, sier seniorforsker Åshild Andreassen ved Folkehelseinstituttet.

Bygger videre på nettverk

ScandTick Innovation er en videreutvikling av det tidligere ScandTick-prosjektet, hvor fem partnere arbeidet for å styrke forskningssamarbeidet. Her ble det blant annet forsket på metoder for diagnostikk av flåttbåren sykdom, og en omfattende kartlegging av mikrober i flått ble startet.

ScandTick Innovation skal:

  • Drive forebyggende informasjonsarbeid
  • Utvikle forbedret behandling av flåttinfeksjoner
  • Arbeide for å fremstille en rask og sikker diagnostikk av mennesker og dyr

EU har bevilget 4,4 millioner euro. De deltagende partnerne fra Norge, Sverige og Danmark bidrar med et like stort beløp som medfinansiering. Prosjektet er en del av EUs Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak 2014-2020.